AUXILIAR ADMINISTRATIVO SANIDAD ARAGÓN. ACADEMIA DE OPOSICIONES CON TUTOR. DURACIÓN: 6 MESES

399,00 €
No tax
Duración
Kopurua

OPO_AUAD_ARAGON-ACA-6

Fitxa teknikoa

Categoría profesional
Auxiliar Administrativo Sanidad
Duración Academia
6 Meses
9 Meses
12 Meses
Con Tutor
Si